adj.

foolish, mad;
furious.

adj.

ՇԱՄԲՇԱԿԱՆ կամ ՇԱՄՇԱԿԱՆ. Խօլական. յիմարական. եւ Մոլեգին. կատաղի.

Այլ իմն մաքառին շամբշական իմացմամբք. (Ճ. ՟Է.։)

Այլ շիջուցին զջահըն վառեալ, ի շամշական ձի ընթադրեալ. (Շ. վիպ.։)