adv.

foolishly.

adv.

εὑηθῶς, εὑηθικῶς stulte, inepte. Իբրեւ զշամբուշ. որրպէս խելացնոր. յիմարաբար. խօլաբար. մոլեգնաբար.

Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ, զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես. (Պիտ.։)