vn.

to talk nonsense, to prate foolishly.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Շամբուշս կամ իբրեւ զշամբուշս խօսել. շաղփաշաղել. բաջաղել.

Եւ այլ եւս շամբշաբանեալ՝ բազում անուանս հիւսէր դիւացն. (Ճ. ՟Ա.։)