s.

mixing;
wrapping.

s.

Շաղելն, իլն. զանդումն.

Առանց հողոյ ոչ լինէր թանձր մարմին, եւ ոչ առանց ջրոյ շաղումն եւ միաւորութիւն. (Երզն. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շաղումն շաղմունք
accusatif շաղումն շաղմունս
génitif շաղման շաղմանց
locatif շաղման շաղմունս
datif շաղման շաղմանց
ablatif շաղմանէ շաղմանց
instrumental շաղմամբ շաղմամբք