s.

cementation;
dirtiness, contamination.

s.

μολυσμός inquinatio. Շաղախիլն. թաթաւումն. պղծութիւն. աղտ.

Ի շաղախումն խոնարհիլ, որպէս նոքայն ասեն. քան զի շաղախումն եւ ամենայն այսպիսիքս՝ յեղման իրիք գործ է. (Նիւս. բն.։)

Ի պիղծ ախտս եւ ապականացու շաղախմունս. (Դիոն. եկեղ.։)

Պակասութեանց եւ շաղախմանց. (Ածաբ. պասք. ՟Բ։)

Բազում ախտից յինքեանս երեւեցուցանելով շաղախմունս. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Մի՛ շաղախումն շփեսցի զպատուական ակամբք. (Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շաղախումն շաղախմունք
accusatif շաղախումն շաղախմունս
génitif շաղախման շաղախմանց
locatif շաղախման շաղախմունս
datif շաղախման շաղախմանց
ablatif շաղախմանէ շաղախմանց
instrumental շաղախմամբ շաղախմամբք