adv.

գրի եւ ՆՈՅՆՔԱՆ. Նովին քանակաւ՝ չափով կամ թուով.

Առինշունակին որքանաբար մինն ասի. նոյնքանաբար եւ միւսն եւս. արդ վասն զի բազմաբար ասի սեռ, նմանապէս եւ տեսակ բազմաբար ասի. (Անյաղթ պորփ.։)