adj. adv.

ՆՈՅՆՉԱՓ եւ ՆՈՅՆՉԱՓԱԿԱՆ. Որ ինչ է նովին չափով. նոյնքան. այնքան. նովին չափով կամ քանակաւ.

Եւ ի միմեանց են հեռագոյն՝ նոյնչափական. (Երզն. ոտ. երկն.։)