adj. adv.

Առաւել նշանակական. ակրի խորհրդաւոր օրինակաւ.

Զնշանակագոյնն ասելի է. զթլփատութիւն մարմնոյն նշանակ գոլ ասեն. իբրու թէ պա՛րտ է զաւելորդսն եւ զյոլովսն ի բաց հատանել զցանկութիւնսն։ Նշանակագոյն՝ կաղնի զհզօրագոյնն առակելով զիմաստունն աչացեալ. (Փիլ. լին.։)