adj.

ἕνδοξος gloriosus. Ի բնէ փառաւորեալ. ըստ ինքեան փառաւոր.

Ներփառական եւ երկրպագելի սուրբ երրորդութեանն միակամութիւն։ Ներփառական հոգին սուրբ աստուած. (Քեր. քերթ.։)