adj. adv.

Կարի ուշեղ կամ ուշեղութեամբ.

Որ ոչն են հետեւեալ տրամախոհութեանս այս մեծի լսողութեանս, զոր հազիւ հազ ոք կարասցէ ներուշեղագոյնս առնել. (Մագ. խչ.։)