ՅՈՐԴԱՀՈՍԵԱԼ ՅՈՐԴԱՀՈՍԵԱՆ. cf. ՅՈՐԴԱՀՈՍ.

Յորդանան յորդահոսեալ՝ շրջան առեալ շուրջ մանուածով. (Տաղ.։)

Ի յորդահոսեան վտակսն Յորդանան գետոյ. (Ճ. ՟Գ.։)