adj.

cf. ՅՈՌԻ. αἱσχρός turpis φαῦλος pravus.

Արիագունիցն (լաւացն յեղանակք՝) ազնիւք են, եւ վատացն՝ յոռինք ... ոչ գովել, այլ յոռինս ասել. (Պղատ. օրին. ՟Բ.)

Առ յոռին հեշտութիւնս։ Առ դիւրութիւն յոռին հեշտութեանց. (Արիստ. առաք.։)