cf. ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ. πολλαπλάσιος multiplex.

Ընկալցիս յոլովապատիկ զհատուցումնն. (Բրս. սղ.։)

Տացէ երախտաւորաց մերոց դարձուած, եւ յոլովապատիկ իմաստութեանն սահման։ Օրհներգու է Աստուծոյ իւրով յոլովապատիկ բարութեամբքն. (Վրդն. ծն. եւ Վրդն. սղ.։)