Որ ըմբռնէ զբազմութիւն. մակգիր գերեզմանի, կամ հողոյ.

Ամենունակ եւ յոգնըմբռնօղ նախածին ծոցոյ մօրն որովայնի հողածին զարմի. (Նար. առաք.։)