cf. ԲԱԶՄԱՉԱՐՉԱՐ. որպէս Շատ չարչարօղ, եւ չարչարեալ.

Զի մի՛ ճաշակմամբ կենաց անմահասցի յոգնաչարչարն։ Յոգնաչարչար վտանգիւք տանջեալ. (Սկեւռ. աղ.։)