adj.

Համբարեալ յոլովութեամբ իրաց. մթերեալ շատութեամբ.

Խառնեսցես ի յոգնահամբար զարդս ամենագեղս երկնային գանձուցդ. (Նար. յիշ. խչ.։)

Ցորենատարազ յոքնահամբար՝ աղտեղի գործովք լցեալ. (Սկեւռ. աղ.։)

Վասն յոգնահամբար եւ բազմամեղ անձին իմոյ. (Յիշատ.։)