adj.

Որ ունի զյարմար կայս. յարմարական.

Երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով. (Պիտ.։)

Ըստ յարմարակայ տեսութեան երեւելի լինելով. (Նիւս. երգ.։)