ՅԱՌԱՋԱՀԱՏԵԼ. cf. ՅԱՌԱՋԱՏԵԼ. ἁκμάζω.

Ի գերագոյն գոյէն գոյացեալք՝ յառաջահատելով ի յոգնապիսութեան. (Եղիշ. դտ.։)

Ի վատթարագունիցն ի վեհագոյնսն յառաջահատեաց ըստ քեզ. (Աթ. ՟Ը։)

Բանին զօրութիւն յարաժամ յառաջահատելով. (Մաքս. եկեղ.։)