adj.

seeing face to face, clearly.

adj.

Որ դէմ յանդիման եւ ակներեւ տեսանէ.

Ընտելացուցանէր նմանութեամբքն, զի մերձաւորս եւ աստուածամուխս եւ յանդիմանատեսս ճշմարիտ կերպարանացն պատրաստիցէ. (Ագաթ.։)