s.

defeat, subduing, subjugation;
conviction;
oppression.

s.

ἤττημα superatio. Յաղթահարիլն. պարտութիւն. նկուն լինելն. յաղթահարանք. վնաս.

Այս ժամանակ ոչ էր ի ժամանակի իւրոյ յաղթահարութեանն վրէժ առնուլ ի յաղթողէն։ Առաքինութեանն նախատանք (չ)են յաղթահարութիւն. (Փիլ. սամփս. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Առաւել զմարմինս դարմանել եւ գիրացուցանել, առաջին՝ իւր մարմնոյն իցէ չար, եւ ապա յաղթահարութիւն հոգւոյն. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաղթահարութիւն յաղթահարութիւնք
accusatif յաղթահարութիւն յաղթահարութիւնս
génitif յաղթահարութեան յաղթահարութեանց
locatif յաղթահարութեան յաղթահարութիւնս
datif յաղթահարութեան յաղթահարութեանց
ablatif յաղթահարութենէ յաղթահարութեանց
instrumental յաղթահարութեամբ յաղթահարութեամբք