adj.

reasonable, rational, sensible, intelligent, wise, judicious.

adj.

νοῦν ἕχων, νοήμων mentis compos, intelligens, prudens, sollers, acutus. Միտս ունօղ. տիրապէս մտաւոր. մտավարժ. հանճարեղ. բանիբուն. ուշեղ. ուշիմ. խելք ունեցօղ, խելացի.

Զի մտացեաց աւելի ահ եւ երկիւղ ի միտս արկանիցէ։ Ճշմարիտ է, եւ մտացեաց յոյժ յայտնագոյն. (Ոսկ. ես. եւ Ոսկ. մտթ.։)

Մտացեացն անգամ, թո՛ղ թէ իմաստնագունիցն. (Պիտ.։)

Էր այր մտացի։ Ձերով մտացի ակամբ հայեցարո՛ւք. (Փարպ.։)

Ո՛վ մտացի դու, եւ ո՞ւր ուսար վիրօք զվէր բժշկել. (Լմբ. ատ. (հեգնութեամբ, իբր անմիտ։))