adv.

wisely, sensibly, judiciously.

adj. adv.

ՄՏԱՑԵԲԱՐ կամ ՄՏԱՑԷԲԱՐ. Մտացի օրինակաւ. առն մտացւոյ ի դէպ.

Ծանեաւ թագաւորն, թէ ստոյգ եւ մտացէբար են խօսք սրբոյն. (Փարպ.։)