vn.

cf. Մռմռեմ.

ՄՌՄՌԱՄ ՄՌՄՌԵՄ. βρενθύομαι, ψιθυρίζω murmuro, murmurillo ἑμβριμάομαι fremo, rugio. որ եւ ՄՐՄՌԱԼ, ՄՐՄՌԵԼ. (լտ. մու՛ռմուռօ. թ. մըռըլտամաք ). Մռնչել. գազանաբար կամ սպառնալեօք ձայն հանել. շչել. շշնջել. շնչել.

Իբրեւ մռմռալովն (կամ մռմռելով) եւ մռնչելով հարցանէին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11։)

Հեծէին մռմռային մռնչէին ի նմանութիւն կորեանց առիւծուց. (Կանոն.։)

Մռմռայր վայրագն տիրել տիեզերաց. (Սամ. երէց.։)

Պարանոցիդ վերայ շողան (սուսերք), ըմպել զարիւնըդ մըռմըռան (կամ մըրմըռան)։ Հողմով հանդերձ սաստիւ հնչեն (գետք հրեղէնք), եւ միգախառըն մռըմըռին (կամ մըրմըռին). (Շ. եդես.։ Յիսուս որդի.։)

Փարիսեցի ուսմամբն մռմռէր. (Երզն. մտթ.։)

Իբրեւ զգազան մռմռեալ (կամ մրմռեալ). (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մռմռամ
դու մռմռաս
նա մռմռայ
մեք մռմռամք
դուք մռմռայք
նոքա մռմռան
Imparfait
ես մռմռայի
դու մռմռայիր
նա մռմռայր
մեք մռմռայաք
դուք մռմռայիք
նոքա մռմռային
Aoriste
ես մռմռացի
դու մռմռացեր
նա մռմռաց
մեք մռմռացաք
դուք մռմռացէք
նոքա մռմռացին
Subjonctif
Présent
ես մռմռայցեմ
դու մռմռայցես
նա մռմռայցէ
մեք մռմռայցեմք
դուք մռմռայցէք
նոքա մռմռայցեն
Aoriste
ես մռմռացից
դու մռմռասցես
նա մռմռասցէ
մեք մռմռասցուք
դուք մռմռասջիք
նոքա մռմռասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մռմռար
դուք մի՛ մռմռայք
Impératif
դու մռմռա՛
դուք մռմռացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու մռմռասջի՛ր
դուք մռմռասջի՛ք