bot. s.

night-shade, banewort;
strychnine, strychnia.

s.

ՄՈՐՄ եւ ՄՈՐՄՈՅ ՊՏՈՒՂ. στρύχνος solanum. իտ. solano, morello. Թուփ եւ խոտ, եւ պտուղ նոցին մանրահատ եւ մանրողկոյզ՝ սեաւ կամ կարմիր անուտելի. շանխաղող, շնխաղող ...։ (Գաղիան.։ Բժշկարան.։)

Եւս եւ Պտուղ մորենւոյ. զի գրի դարձեալ ի Բժշկարանի.

Մորմ. մազահ. պէօկիւրթլէն եէմիշի. լտ. ռու՛պում, է պտուղ մորենւոյ. իսկ արաբ. ռուպահ, է շանխաղող։

Առ մի յերկուց հայի ասելն ի Հին բռ.

Քակոնիջ. մորմոյ պտուղ։ (Իսկ Ստեփ. լեհ. իմանայ զմորմ որպէս մողէզ փոքրիկ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մորմոք

Մորմոքանք, նաց

Մորմոքեմ, եցի

Մորմոքեցուցանեմ, ուցի

Մորմոքիմ, եցայ

Մորմոքումն, ման

Voir tout