adj.

enjoying or possessing continually.

Զոր ինչ լինի միշտ վայելել. որոյ վայեյքն է հանապազորդ.

Նաեւ ծով մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր. (Պիտ.։)