adj.

murepollutus, polluted or contaminated by the presence of dead mice.

adj.

Այն ինչ՝ յոր մուկն անկեալ իցէ, մկնապիղծ.

Ուտել զգազանաբեկ, կամ զմեռելոտի, կամ զմկնանկ. (Մաշկ.։)

Զմկնանկն յանգէտս ուտել կամ ըմպել՝ առանց պատուհասի լինել արժան է։ Առաւելեալ եղիցի իբրեւ մկնանկին։ Ի բաց խոտեսցին առաւել քան զմկնանկին. (Կանոն.։)