va.

to cloud, to darken, to dim.

ն.

ՄԻԳԱՊԱՏԵՄ ՄԻԳԱՊԱՏԻՄ. Միգապատ առնել եւ լինել.

Միգապատեաց զիս թշնամին խաւարային ցանկիւքն իւրովք։ Միգապատեալ կաս ի հուր հնոցին. (Մանդ. մխիթ. եւ խոստ։ եւ Եփր. խոստ.։)

Սրբեաց զճենճերս ծխամած միգապատեալս զոհից. (Ճ. ՟Ա.։)