s.

obscurity.

s.

Մթութիւն. մթարք. (պ. է խաւար)

Լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն։ Ամպ խտացեալ մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն. (Պիտ.։)

Լուսինն յոժամ ի մահիկեղջերն զնշան կարմրութեան, կամ մթարութիւն ունիցի. (Վեցօր. եւ Շիր.։)

Յայնոսիկ՝ որ զհին կտակարանսն թարգմանեցին, բազում մթարութիւն է տեսանել. (Կիւրղ. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մթարութիւն մթարութիւնք
accusatif մթարութիւն մթարութիւնս
génitif մթարութեան մթարութեանց
locatif մթարութեան մթարութիւնս
datif մթարութեան մթարութեանց
ablatif մթարութենէ մթարութեանց
instrumental մթարութեամբ մթարութեամբք