s.

silk;
անգործ —, raw silk;
գործարան —ի, silk-manufactory.

s.

(որ եւ յն. մէ՛դաքսա, մէդա՛քսիօն. որպէս բառ օտար լեզուի. զի ըստ բնիկ յն. ասի սիրիգօն ի սիր, այսինքն շերամ որդանէ). μέταξα, μετάξιον, σηρικόν sericum. Թել եւ հիւսք շերամ որդան. եւ Կերպաս ի նոյն ի նիւթոյ.

Ասեն, եթէ ի հնդիկս որդունք թնանին զմետաքս կերպասացն. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Բ։)

Հնդկային աշխարհն, ուստի գային պղպեղ, եւ մետաքս. (Ճ. ՟Ա.։)

Սաղարթ իւր (թթենւոյն) նիւթ է մետաքսոյ, զոր որդունք ծնանին, յորմէ կերպասք լինին. (Մխ. առակ. ՟Ժ՟Գ։)

Յորդանց զազրացելոց հարստանան, յորոց մետաքսն յառաջ գան. (Նանայ. յռջբ։)

Նշանակապ պալարակապ մետաքսիւքն։ Հանդերձիւք երեւելի մետաքսաց. (Ագաթ.։ Մագ. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմամետաքս

Մետաքսագործ, աց

Մետաքսագործութիւն, ութեան

Մետաքսահիւս

Մետաքսառէչ

Մետաքսավաճառ, աց

Մետաքսավաճառութիւն, ութեան

Մետաքսեայ, սէից

Մետաքսեղէն

Voir tout