s.

butler, steward;
vintner.

Other definitions containing this entry

Մառանապետ

cf. Մառնպան.


Voir tout

s.

ՄԱՌՆՊԱՆ կամ ՄԱՌԱՆԱՊԱՆ. Վերակացու մառանի.

Հայրն տեսցէ զմառնպանն եւ զպաշտօնեայս՝ ոչ խռովացուցանել զհիւանդս վասն հարկաւոր պիտոյից. (Լմբ. կան. բենեդ.։)