adj.

full of fog, foggy, hazy, cloudy;
obscure, dim, gloomy.

Other definitions containing this entry

Մառախլամած

cf. Մառախլապատ.


Voir tout

adj.

Պատեալ մառախլով կամ միգով. մառախլամած. միգապատ. մշուշ.

Միգապատ եւ մառախղապատ առնէր զլեառնն. (Նար. յովէդ.։)

Մառախլապատք միգապատք ապշացեալք. (Ագաթ.։)

Մառախլապատ միգապատ մոլորութիւն։ Մառախլապատ միգապատ պաշարմամբ հնձէ զմեզ. (Յհ. կթ.։)

Ծուխ մահու մառախլապատ թանձրութեան. (Լմբ. ստիպ.։)