adv.

as a mother, motherly, maternally.

Other definitions containing this entry

Մայրօրէն

cf. Մայրաբար.


Voir tout

adv.

Իբրեւ մայր. մօր պէս.

Աղաչեաց զորդին իւր մայրաբար. (Եփր. ծն.։)

Մայրաբար ծնանիս, եւ դայեկաբար սնուցանես. (Մամբր.։)

Զորս մայրաբար դիեցուցի, ի ստեանց իմո կաթն արբուցի. (Շ. եդես.։)

Մայրաբար զսոսա խնամէ։ Աղերսէ հաւանաբա, զոր մայրաբար ծնաւ. (ՃՃ.։)