adj. s.

Բառ անյայտ՝ որպէս նշանակ աշտիճանաց վերին օդոց կամ եթերաց, իմաստակօրէն բացատրեալ.

Եւ են թանձր եթերքն հարիւր, որ է երեքհարիւր մաղմաջք. եւ մաղմաջ օդն ունի զթանձրութիւն ծովու. (Պիտառ.։)