ՄԱՀԿԱԾԻՆ կամ ՄԱՀԿԱԾ. Բառ անստոյգ՝ իմաստակօրէն յօդեալ. թերեւս իբր նշանակ մահկի կամ նոր լուսնի.

Եւ տարերցն, եւ մահկածին, եւ ողկատին. (Պիտառ. (ուր եւ Ողկատ է ձայն անյայտ, գուցէ նշանակ լրման լուսնի։))