չ.

ՃՌԱՆԱԼ. Բառ անստոյգ, գուցէ իբր ճիռ կամ կեռ, կամ ծիր լինել.

Նախ սեւովն, եւ ապա կարմիր երեւի, եւ ի չորրորդ բոլորին ճռացեալ կապուտակաձեւ երեւի. (Եօթնագր.։)