s.

ՃԱՒԱԿ եւ ՃԱՒԱԿԵԹ. Զաւակ նազելի՝ ուստր եւ դուստր.

Ճաւակ, չէզոք ... արականացն՝ համբակ, կտրիճ, ուստր. իսկ իգականացն, դուստր, աղջիկ, ճաւակեթ. առ նորագոյնսն եւ խակագոյնսն տիօք. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)