adj.

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԶԳԵԱՑ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԶԳԵՍՏ. cf. ԼՈՒՍԱԶԳԵԱՑ.

Այսօր ճառագայթազգեաց, կամ ճառագայթազգեստ երեւին ամենայն արարածք. (Ժմ. յն.։ Ճշ.։)

Լուսապայծառ ճառագայթազգեստ. (Տօնակ.։)

Étymologie