s.

battle-field, battle-ground.

s.

ՃԱԿԱՏԱՏԵՂ ՃԱԿԱՏԱՏԵՂԻ. Տեղի ճակատու պատերազմի.

Ընդ բանակս մարդկան երթան ստիպաւ ի ճակատատեղն. (Վեցօր. ՟Ը։)

Եկն գուժկանն ի ճակատատեղին. (Եփր. թագ.։)