ՂՊՆԻԼ. լծ. ընդ ռմկ. խպնիլ. որ է ամաչել. եւ ընդ թ. ղըվանմագ. Գոռոզանալ. զայրանալ. դժկամակիլ. cf. ԽՈՒՊԱՆԻԼ.

Արծիւն ոչ լուաւ բզէզին, եւ բզէզն ղպնեցաւ, եւ ոխացաւ. եւ ելանէր ի բոյն արծուին, եւ զձու նորա գլորէր. (Ոսկիփոր.։)

Ղպնեցաւ (կամ խպնեցաւ), եւ յարոյց մեծ հալածանք. (Մարթին.։)