(իբր ըղորկ) cf. ՈՂՈՐԿ.

Խոշոր, եւ ղորկ։ Խոշորն, եւ ըղորկն։ Զխոշորն եւ զղորկն. (Դամասկ.։ եւ Երզն. քեր.։)

Ղորկ լինի. (Բժշկարան.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անողորկ

Ողորկ, ի, ից

Ողորկաբանութիւն, ութեան

Ողորկաբար

Ողորկակեղեւ

Ողորկայօն

Ողորկանք

Ողորկապատեան

Ողորկատարր

Ողորկատեսակ

Ողորկատեսիլ

Ողորկատեսիկ

Ողորկարան

Ողորկաքար

Ողորկեմ, եցի

Ողորկիչ

Ողորկութիւն, ութեան

Voir tout