ՂՁԱՄ կամ ՂՁԱՆԱՄ, ՂՁԱԼԻ, եւ ՂՁՈՒԹԻՒՆ, կամ ՂՁՈՒՄՆ. . ընթերցի՛ր որպէս Ըղձամ. Ըղձութիւն, եւ այլն. զորս տեսցես. որ եւ ԲԱՂՁԱՅ։ Արմատն է Իղձ, ըղձի։ Ուստի եւ Ըղձութիւն առնել, Հմայել.

Կացեալ յարեւու ղձայր։ Եւ ղձացեալ ելոյծ զմարտն։ Խնդրողք դիւթութեան գալով ի տեղին՝ ղձանային։ Արդ ղձացաւ սա, թէ յոր ինչ եւ մերձեսցի, ոսկի լինիցի. եւ այլն. (Նոննոս.։)

Շնորհեցին ղձալին սպասաւորացն։ Հետեւել յղձալի քաղաքն երուսաղէմ. (Ճ. ՟Բ.։ Եպիփ. սղ.։)

Նսեմասցի քեզ ղյձութենէ։ Զղձութիւն սրտից. (Միք. ՟Գ. 6։ Ես. ՟Խ՟Դ. 25։)

Խնդրէր ղձութիւնս։ Լուծեալ ի ձեռն ղձման զտոչորումն. (Նոննոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ղձումն ղձմունք
accusatif ղձումն ղձմունս
génitif ղձման ղձմանց
locatif ղձման ղձմունս
datif ղձման ղձմանց
ablatif ղձմանէ ղձմանց
instrumental ղձմամբ ղձմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղձումն, ման

Ըղձումն, ման

Հեղձումն, ման

Voir tout