adj.

winter-beaten;

vn.

— լինել, to be damaged or injured by the winter.

ՁՄԵՌՆԱՀԱՐ ԼԻՆԵԼ. Հարկանիլ ի ձմերանէ. վնասիլ ի ցրտոյ.

Դեղնատերեւ աշնանաբեկ ձմեռնահար լինել. (Ոսկ. լս.։)