s.

postilion, post-boy;
horseman, rider.

չ.

ՁԻԱՎԱՐ ԱՐՇԱՒԵՄ, ՁԻԱՎԱՐԵՄ. ἰππεύω, -ομαι equito. Վարել զձի. գիտել հեծանել յերիվար, որպէս եւ նստել ի կառս. ձի քըշել.

Աղեքսանդրոս երկոտասան ամաց՝ ձիավար արշաւէր նիզակաւ, որպէս օրէն է մանկանց թագաւորաց. (Կեչառ. աղեքս.։)

Յերիվար կամակար աշտանակեալ, եւ կորովի ձիավարեալ. (Խոր. ՟Բ. 76։)

Հմտանալ զպատշաճ ձիավարելն։ Լծել ի կառս, եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեանն ընթացս. (Պիտ.։)

Նմանութեամբ՝ Նաւել.

Որ ձիավարեն ի վերայ ամեհի ալեացն ծովուն. (Յիշատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձիավարականն

Ձիավար արշաւեմ

Ձիավարեմ, եցի

Ձիավարժ, ից

Ձիավարժոց, աց

Ձիավարիկ

Ձիավարութիւն, ութեան

Ձիավարուն

Voir tout