adj.

fighting on horseback.

adj.

Որ ձիով մարտնչի. եւ Որ ինչ հայի ի մարտ ձիաւորաց.

Ձիամարտիկ զօրութիւն. (Իգն.։ որ եւ ասի ՁԻԱԿԱՆ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ։)

Յաւանակաւն զձիամարտիկ գոռոզութիւն խրոխտացելոյն քակեաց. (Սեբեր. ՟Ժ՟Ա։)