ն.

Ձախողակի իմանալ. թիւրել.

Զխորհուրդն անապական եւ գերաշխարհիկ՝ զփրկութեան մերոյ գրաւականս՝ ընդէ՞ր ձախլես՝ յապականութիւն իջուցանելով. (Սարկ. հանգ.։)