adv.

like a Jew, after the manner of the Hebrews.

adv.

ἱουδαϊκῶς judaice. Իբրեւ հրէայ. հրէական օրինօք.

Հրէաբար կեաս. (Գաղ. ՟Բ. 14։)

Ցայն վայր հրէաբար պահէին նոքա. (Եւս. պտմ. ՟Բ. 17։)

Մի՛ տրտմիցիք այլազգաբար, զերդ հեթանոս կամ հրէաբար. (Շ. եդես.։)

Առ վէմն գլորման հարկանին հրէաբար (կամ հրէօրէն). (Պրպմ. ձ։)

Կամ հրէաբար խակախորհութեան. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Ոչ հրէաբար դատարկանալ. (Ղեւոնդ.։)