adj.

sparkling, shining as fire, luminous, brilliant.

adj.

Ունօղ զփայլիւն հրոյ. բոցափայլ. հրանիւթ.

Հրափայլ սիւն. (Խոր. վրդվռ.։)

Առագաստ հրափայլ ծագմամբ. (Շար.։)

Հրափայլ եւ երագընթաց փառաբանչօք. (Նար. կուս.։)

Տպազիոն հրափայլ լուսով. (Երզն. լուս.։)