adj.

Հրով կիզանօղ, եւ կիզեալ.

Այսօր աստուածաշունչ քնարն յովհաննէս ի գլուխ ահաւոր եւ հրակէզ մերձենայր. (Թէոդոր. կուս.։)

Ի հըրակէզ տապ տոչորիմ ամարական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

ՀՐԱԿԷԶ ԱՌՆԵԼ. Հրով կիզուլ. cf. ՀՐԿԷԶ ԱՌՆԵԼ.

Հրակէզ առնել զսրբարանն։ Հրակէզ արարին զորս ի սրբարանն. (Ղեւոնդ.։)

Տօթանայ յամարայնի, եւ հրակէզ առնէ զամենայն կենդանիս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Հրակէզ առնել զնաւսն, կամ զամենայն. (Պիտ.։ Ուռպ.։)

ՀՐԱԿԷԶ ԼԻՆԵԼ. Հրով այրիլ. հրկէզ լինել.

(Վաղէս) հրակէզ եղեալ. (Խոր. ՟Գ. 33։)

Ի հրակէզ եղեալ քաղաքսն. (Փիլ. լին.։)

Հրակէզ եղեն եկեղեցիք եւ կտարակարնք. (Կաղանկտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հրակէզ առնեմ

Voir tout