adj.

in Indian, in the Indian language;

s.

the Hindoostanee language.

adj. adv.

Հնդկաց լեզուաւ, բարբառով.

Ձայն եկն ի ծառոցն հնդկերէն խուժադուժ լեզուաւ. (Պտմ. աղեքս.։)