adj.

narrated by the ancients;

s.

ancient writer or historian.

adj.

Պատմօղ զհնութիւնս, եւ Ի հնոց անտի պատմեալ.

Ի հնապատումն տառսն վերատատառեալ է, այլ ոչ ի նորապատում շարագրութեանն. (Թէոդոր. մայրագ.։)